Giỏ nhựa với sự an toàn, chắc chắn và thẩm mỹ về màu sắc luôn là những yếu tố bắt buộc đối với sản phẩm giỏ nhựa. Nguyên liệu chính phẩm và thiết kế phù hợp tạo nên sự khác biệt về độ cứng vững cho giỏ nhựa nói riêng cũng như các sản phẩm khác.

Giỏ Nhựa

GIỎ BÔNG LỚN

Giỏ Nhựa

GIỎ BÔNG NHỎ

Giỏ Nhựa

GIỎ BÔNG TRUNG

42,000
72,000
61,000
310,000
350,000
85,000
85,000
43,000
80,000
62,000
.
1
Bạn cần hỗ trợ?